FANDOM


Goblin mage wow

- Mage là những bậc thầy về sử dụng phép thuật như Frost, Fire , Arcane Magic. Các phép thuật của mage có thể tạo nên sức sát thương kinh khủng, do đó mage cũng là một class quan trọng trong wow, phép Polymorph của mage rất quan trọng trong crow control , có thể teleport trong khoảng ngắn, ngoài ra mage còn có thể tự tạo ra thức ăn và nước uống miễn phí (thức ăn và nước uống trong wow bạn cần phải mua )
- Allowable Races: mage có thể được chọn bởi các chủng tộc sau:Humans, Gnomes, Undead, Trolls
-Type: Primary Ranged Magic Damage Dealer ( lớp chuyên tấn công bằng pháp thuật từ xa)
-Standard Bars: 2 thanh status chính là Health/Mana
- Available Armor: Cloth
Mage chỉ có thể mặc được đồ cloth do đó armor của mage rất thấp
- Allowable weapons (vũ khí) :Staves, Wands, Daggers, Swords

Mage là 1 trong những lớp tạo damage chủ lực trong wow, bạn có thể tượng tượng như nếu warrior là cái lá chắn thì mage chính là cái giáo.


- Các nghề nên chọn cho mage:
+Tailoring: Mage có thể tạo được đồ cloth để mặc hoặc đem bán
+Enchanting: Mage có thể "enchant" các thiết bị của họ trở nên mạnh hơn
+Herbalism and Alchemy: Tạo buff potion, healing+ mana potion dùng khi cần thiết.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.